Omgevingsvergunning

Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure eenvoudiger te maken, zijn de vergunningen samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning bundelt zo’n 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. Daardoor kunnen alle vergunningaanvragen ingediend worden bij 1 loket en hoeft u maar 1 aanvraagformulier te gebruiken. Bovendien volgt er 1 besluit op uw aanvraag en geldt er 1 beroepsprocedure voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening.

De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).