Constructieberekening

Een constructie is alles wat herleidbaar uit twee of meer delen is samengevoegd. Een houten klomp is dus geen constructie, een simpel kruis al wel. Constructieleer is de wetenschap van het bouwen van constructies, zoals bruggen, woningen en wolkenkrabbers. In een bouwwerk is de constructie (drager) verder te definiëren als dat deel van een bouwwerk dat verantwoordelijk is voor de stabiliteit van het bouwwerk. Zo ontstaat de scheiding tussen drager en inbouw. Een kozijn is dus niet constructief. Een dragende binnenwand wel.

Wanneer u gaat bouwen is het van belang dat uw bouwwerk voldoet aan de wettelijke eisen. Deze eisen hebben betrekking tot de wapening en belasting van heipalen, de fundering, de vloeren, de wanden en het dak. Daarnaast hangt de veiligheid van een gebouw volledig af van de juiste sterkte- en stabiliteitsberekeningen. Het is dus belangrijk om, voordat u gaat bouwen, te beschikken over goede constructieberekeningen. Ook is het vaak noodzakelijk om een vergunning aan te vragen als u gaat bouwen, bij deze vergunningsaanvraag dient u bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente) bouwtekeningen en constructieberekeningen aan te leveren.