Bouwvergunning

Dit artikel bevat verouderde informatie! De bouwvergunning is per 1 oktober 2010 vervangen door de omgevingsvergunning.
Lees hier meer over de omgevingsvergunning.


Een bouwvergunning is een toestemming om een bouwwerk op te richten of aan te passen.

In Nederland bepaalt de Woningwet voor welke bouwwerken (ook "niet voor bewoning bestemde gebouwen" of "bouwwerken geen gebouw zijnde" zoals bruggen etc.) een vergunning vereist is. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente.

Bij de beoordeling of een bouwvergunning moet worden verstrekt, wordt getoetst of het bouwplan voldoet aan vier weigeringsgronden:
1. Het bestemmingsplan;
2. Het Bouwbesluit;
3. De Bouwverordening;
4. De redelijke eisen van welstand (Welstandsnota).
(er zijn meer weigeringsgronden [zie wetten.overheid.nl] maar bovengenoemde zijn van toepassing voor veruit het grootste deel van de aanvragen voor een bouwvergunning)

In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning.