Bouwtoezicht

Bouwtoezicht is het toezien en sturen op kwaliteit van het uit te voeren werk op een bouwproject. Dit bouwtoezicht wordt verricht door een opzichter. De opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Hij rapporteert aan de directievoerder c.q. opdrachtgever over zijn bevindingen. Daarnaast communiceert de opzichter met alle bij het project betrokken partijen zoals architect, constructeur en gemeente.

Het bouwproces is een bijzonder complex proces waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In praktijk leidt dit tijdens de uitvoering nog wel eens tot (grote) fouten. Een goed bouwtoezicht en extra controle op de bouwplaats is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden deze fouten, die tot vertraging en grote schade leiden, tijdig geconstateerd.

Lees hier verder.