Bouwtekening

Een bouwtekening is een technische tekening van een bouwwerk of gebouw. (Technisch tekenen is het ambacht van het maken van tekeningen volgens de geldende normen en voorschriften. Dit in tegenstelling tot het vrij tekenen, wat een kunstvorm is. Het uiteindelijke doel van technisch tekenen is het bouwen van het getekende ontwerp.)

Er bestaan verschillende soorten bouwtekeningen, zoals ontwerptekeningen, bestektekeningen, werktekeningen, detailtekeningen, constructietekeningen en installatietekeningen.

Constructietekeningen worden door ons verzorgt als onderdeel van het constructief ontwerp.
Voor alle overig te maken bouwtekeningen kunt u contact opnemen met Bouwadvies Nederland.