Bouwmanagement

Het bouwproces is complex en vol risico's. Alleen met een strakke sturing door een ervaren projectmanager worden bouwprojecten succesvol opgeleverd. De bouwmanager begeleidt de opdrachtgever bij het realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld. De bouwmanager zet kennis en deskundigheid in om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen.

Het ontwerpproces begint vaak met de architectenselectie, al dan niet via een Europese aanbesteding. Als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever geeft de bouwmanager leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en uitvoerende partijen en verzorgt daarbij ook vaak de begeleiding van de eindgebruiker. Dit vereist een goed inlevingsvermogen in de belangen van de opdrachtgever, maar ook in de belangen van alle andere betrokkenen. De bouwmanager heeft een integrale benadering van het bouwproces, en geeft ruimte aan alle partijen voor relevante inbreng. De bouwmanager houdt zich daarnaast bezig met de plantoetsing, de (Europese) aanbesteding, de contractbewaking en de risicobeheersing.