Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject is het van belang dat het bouwproject binnen de gestelde eisen en planning wordt gerealiseerd. Het gaat daarbij om de 3 "P’s": Planning, Product en Prijs. Het is van belang deze drie factoren te controleren en te bewaken. Onder de noemer bouwbegeleiding kan een adviesbureau vanaf de ontwerpfase, maar ook tijdens de uitvoering van een werk de volgende werkzaamheden voor uw uitvoeren:

  • het voorzitten van de bouwvergaderingen;
  • het maken van de bouwverslagen;
  • het bewaken van de planning;
  • het bewaken van de kosten;
  • behandeling meer- en minderwerk;
  • technisch toezicht op de uitvoering.

Voor kleinere projecten (woningen, kleine kantoren, agrarische gebouwen, en dergelijke) kan een minder intensieve begeleiding voldoende zijn. Op de pagina 'meer informatie over: bouwtoezicht' kunt u hierover meer informatie vinden.