Over KUBURO

Overdenking
Ontwerpen betekent zoeken naar de juiste balans. Zoeken naar de balans tussen wensen en eisen van de opdrachtgever enerzijds en de regelgeving en interdisciplinaire moeilijkheden anderzijds. Meer regel dan uitzondering is de werkwijze waarbij een ontwerp volledig gereed is en het advies (constructie of anderszins) ‘nog even uitgerekend moet worden’. Deze werkwijze heeft bijna altijd een kostenverhoging tot gevolg. Besparing aan de ‘voorkant’ betekent verplichte investering aan de ‘achterkant’. Kortom, ga niet alleen voor de laagste prijs, maar kies altijd voor de beste prijs/kwaliteitverhouding!
KUBURO is uw kritische en opbouwende partner met als resultaat een gebouw waar u trots op bent!

KUBURO
Wij zijn een klein kantoor, toonaangevend in bouwadvisering. Dit geldt zowel voor de prijs/kwaliteitverhouding van ons werk als voor onze efficiënte werkwijze. Professionaliteit gaat bij ons gepaard met betrokkenheid en een daadkrachtige aanpak. Wij hebben als doelstelling u het beste te bieden tegen de beste prijs.
KUBURO is een handelsnaam van Bouwadvies Nederland

Bouwadvies Nederland is in 2004 opgericht onder de naam Bouwkundig teken- en adviesbureau Konings door ing. M.J.A.W. Konings om, na zijn afstuderen aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch, door te gaan onder de naam Ingenieursbureau Konings. Na een kleine pauze is het dienstverleningsconcept uitgebreid en vernieuwd en is Bouwadvies Nederland in 2010 van start gegaan.

Visie KUBURO
Wij geloven dat het beter is te specialiseren dan te generaliseren. Alleen in dat geval krijgt het vakgebied de aandacht die nodig is om tot een werkelijk goed advies te komen. KUBURO adviseert om die reden alleen in de drie disciplines waarin wij gespecialiseerd zijn.
Voor elk ander denkbaar bouwadvies verwijzen wij u naar Bouwadvies Nederland.

KUBURO is gespecialiseerd in drie disciplines, namelijk:
> (bouw)constructie
> projectbegeleiding
> energieadvies

Constructie
Onder de noemer 'constructie' verstaan wij:
> het maken van statische berekeningen met bijbehorende tekeningen
> optreden als hoofdconstructeur (onder meer: controle van statische berekeningen derden)
> het geven van een second opnion (bijv. controle statische berekeningen van collega constructeurs)

Projectbegeleiding
Onder de noemer 'projectbegeleiding' verstaan wij de volgende advisering:
> bouwbesluittoetsing
> bouwtoezicht
> indiening vergunningaanvraag (optreden als gemachtigde)
> indieningstrategie en vergunningenplan
> proces- en termijnbewaking
> projectbegeleiding
> quickscan Bouwbesluit
> quickscan ontvankelijkheid
> vooroverleg met bevoegd gezag

Energieadvies
Onder de noemer 'energieadvies' verstaan wij de volgende advisering:
> opstellen van een EPC-berekening
> afgeven energielabel (bestaande bouw)
> afgeven energielabel (nieuwbouw)
> opstellen maatwerkadvies energie (incl. energielabel)

Wilt u vrijblijvend advies over een van deze onderwerpen? Neemt u dan contact met ons op!

De naam: KUBURO
Onze naam is als volgt tot stand gekomen:

K: Konings, Konstruktie
Kubu: Kubus
B: Bouwadvies, Bouwvisie
Buro: Adviesbureau
RO: Ruimtelijke Ordening

Logo KUBURO
De totstandkoming van ons logo kunnen we uiteraard het beste uitleggen met beelden:
ontwerp logo KUBURO 1
ontwerp logo KUBURO 2
ontwerp logo KUBURO 3