Projectbegeleiding

KUBURO projectbegeleiding"Bij KUBURO bent u aan het juiste adres voor elk projectbegeleidingsadvies!"

Visie KUBURO
Wij geloven dat het beter is te specialiseren dan te generaliseren. Alleen in dat geval krijgt het vakgebied de aandacht die nodig is om tot een werkelijk goed advies te komen. KUBURO adviseert om die reden alleen in de drie disciplines waarin wij gespecialiseerd zijn.
Voor elk ander denkbaar bouwadvies verwijzen wij u naar Bouwadvies Nederland.

KUBURO is gespecialiseerd in drie disciplines, namelijk:
> (bouw)constructie
> projectbegeleiding
> energieadvies

Projectbegeleiding
Onder de noemer 'projectbegeleiding' verstaan wij de volgende advisering:
> bouwbesluittoetsing
> bouwtoezicht
> indiening vergunningaanvraag (optreden als gemachtigde)
> indieningstrategie en vergunningenplan
> proces- en termijnbewaking
> projectbegeleiding
> quickscan Bouwbesluit
> quickscan ontvankelijkheid
> vooroverleg met bevoegd gezag

Wilt u vrijblijvend advies over een van deze onderwerpen? Neemt u dan contact met ons op!