Vooroverleg met bevoegd gezag

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingEen vooroverleg is niet-officiële aanvraag omgevingsvergunning bedoelt om in overleg te treden met het bevoegd gezag (meestal de gemeente) in het geval het project complexer van aard is. Het vooroverleg (soms ook principe-aanvraag of conceptaanvraag genoemd) is een extra dienst die veel gemeenten leveren. In het vooroverleg laat het bevoegd gezag weten of het plan kansrijk en vergunbaar is. Mogelijkheden en beperkingen kunnen eveneens aan de orde komen.
U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden en gemeenten zijn niet verplicht om de mogelijkheid tot vooroverleg aan te bieden. Toch kan het voor veel duidelijkheid zorgen. Als u wilt weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen en zekerheid wilt over wat u moet aanvragen en inleveren nog voordat u grote uitgaven gaat doen, dan is het handig om gebruik te maken van het vooroverleg. Het vooroverleg biedt nog meer voordelen.

Voordelen vooroverleg

  • Nog voordat u een officiële aanvraag indient weet u of uw (complexe) plan kans van slagen heeft.
  • Als uit het vooroverleg blijkt dat uw plannen niet mogelijk zijn kunt u uw plannen nog wijzigen.
  • Als uit het vooroverleg blijkt dat uw plan niet haalbaar is, bent u minder geld kwijt dan wanneer u direct een officiële aanvraag had ingediend.
  • U weet zeker welke onderdelen van de omgevingsvergunning u moet aanvragen en loopt minder risico op een onvolledige aanvraag.
  • U weet in een vroeg stadium welke stukken u moet indienen en aan welke eisen deze moeten voldoen.
  • Als u het vooroverleg heeft doorlopen en u dient de aanvraag na het vooroverleg in zoals is afgesproken, dan kan, als er geen zienswijzen worden ingebracht, de vergunningprocedure sneller doorlopen worden.

Om het vooroverleg met de gemeente goed te doorlopen is het vaak wenselijk om een adviseur te hebben die u bijstaat. Het bevoegd gezag wil nogal eens met termen komen die u niet kent of eisen stellen die niet reeël zijn. Om te voorkomen dat u uw project aanpast aan de wensen van het bevoegd gezag terwijl hier geen wettelijke grond voor is, kunt u ons inschakelen als uw deskundige. Wij voeren dat namens u het vooroverleg met het bevoegd gezag en treden daarnaast als gemachtigde namens u op. Het voordeel is dat er één aanspreekpunt is en u de soms onbegrijpbare brieven van het bevoegd gezag niet hoeft door te spitten. Wij spreken de taal van het bevoegd gezag en onderhouden de contacten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot uw vooroverleg op een vooraf afgesproken frequentie.

Wanneer nodig?
U kunt van deze dienst gebruik maken zodra u het bouwvoornemen heeft. U kunt deze dienst ook inschakelen voor 'simpele' projecten, maar wij adviseren u deze dienst enkel te gebruiken voor de projecten die complexer van aard zijn (bijvoorbeeld: niet passend in het bestemmingsplan, dwarsliggende gemeente; eerder geweigerde aanvraag, etc.) Desgewenst vragen wij verschillende offerten voor u op voor het maken van een eerste schetsontwerp. Wij begeleiden u dan de gehele weg van het vooroverleg met het bevoegd gezag. 

Wat kost het?
Hoeveel het vooroverleg met het bevoegd gezag kost is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw aanvraag. In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. U kunt ons al inschakelen vanaf €99,-! Past uw project hier niet in? Geen zorgen: in een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ervoor kunnen zorgen dat u sneller een vergunning heeft. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor de indiening van uw aanvraag is waarschijnlijk omdat wij jarenlange gemeentelijke ervaring hebben en daarom exact weten waaraan een aanvraag moet voldoen en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?