Quickscan Bouwbesluit

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingVooral tijdens de ontwerpfase is het van groot belang om inzicht te krijgen in de knelpunten die bepaalde ontwerpkeuzes ten opzichte van de regelgeving met zich mee brengen. In deze fase is er namelijk nog voldoende gelegenheid om aanpassingen in het ontwerp te verwerken zonder de hoge kosten of extreme vertragingen. Als aanpassingen in het ontwerp ongewenst zijn, wordt onderzocht of gelijkwaardige oplossingen mogelijkheden bieden. KUBURO heeft specifiek voor dit doel de Quickscan Bouwbesluit ontwikkeld.

Bij de Quickscan worden de volgende uitgangspunten eerst gecontroleerd:
> Indeling van het gebouw in gebruiksfuncties;
> Vaststellen bezettingsgraden;
> Bepaling van de gebruiks- en verblijfsgebiedoppervlakten;
> Indeling van het gebouw in brand- en rookcompartimenten en vluchtroutes.
Na het vastleggen van deze uitgangspunten vindt een toetsing aan de regelgeving plaats, waarbij vooral de eisen die een belangrijke invloed hebben op het ontwerp worden belicht. In hoofdzaak gaat het om de volgende punten:
> De constructie;
> De brandveiligheid (vluchtroutes, WBDBO-eisen e.d.);
> De geluidsisolatie;
> De daglichttoetreding;
> De praktische bruikbaarheid (ruimte-afmetingen e.d.).

Het resultaat
De Quickscan resulteert in een lijst met aandachtspunten en oplossingsmogelijkheden waarmee tot een goed definitief ontwerp gekomen kan worden. Er wordt aangegeven of en op welke punten onderzoek naar gelijkwaardige oplossingen nodig is, of aanvullende berekeningen gemaakt moeten worden en of vooroverleg met bijvoorbeeld de gemeente noodzakelijk is. Deze werkzaamheden kunnen dan tijdig in gang gezet worden. Onze Quickscan vormt hiermee een belangrijke schakel tussen de 'voorlopig ontwerp'- en 'definitief ontwerp'-fase. 

Wanneer nodig?
U kunt van deze dienst gebruik maken voordat u de aanvraag indient. Gezien de aard van de dienst kunt u ons het beste inschakelen zodra u zich in de 'voorlopig ontwerp'-fase bevindt.

Wat kost het?
Bij KUBURO heeft u al een Quickscan Bouwbesluit vanaf €99,- (excl. BTW). Diverse varianten zijn mogelijk. Neem contact op voor meer informatie of bestel direct in onze webshop!

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring en 100% tevreden klanten. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor uw Quickscan Bouwbesluit is waarschijnlijk omdat wij als enige ook de constructie meenemen en u daarom achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan met alle vertragingen en kosten van dien. Welke reden kiest u?