Proces- en termijnbewaking

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingHet vergunningproces is een bijzonder complex proces waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In praktijk leidt het onvolledig of onjuist indienen van een aanvraag tot grote vertraging. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) controleert namelijk uw ingediende aanvraag. Eventuele fouten zullen moeten worden hersteld voordat het bevoegd gezag de vergunning kan verlenen. Het controleren van de aanvraag door het bevoegd gezag is aan wettelijke termijnen gebonden. Indien de gemeente iets van u verlangt (bijvoorbeeld het indienen van aanvullende gegevens) dan stelt zij een termijn waarbinnen aan het verzoek moet worden voldaan. Het is uiterst belangrijk voor de snelle doorgang van uw aanvraag het proces van vergunningverlening met de bijbehorende termijnen goed te bewaken. U voorkomt daarmee vertraging of zelfs buiten behandeling laten van uw aanvraag en kunt de gemeente wijzen op fatale termijnen.
Wanneer u van deze dienst gebruik maakt toetsen wij uw aanvraag op volledigheid (zoals het bevoegd gezag deze toets ook uitvoert; zie ook de dienst indiening vergunningaanvraag) en voegen hiervan een rapportage bij. Het bevoegd gezag kan daardoor hun volledigheidstoets sneller uitvoeren waardoor u de vergunning sneller binnen heeft.
Daarnaast treden wij als gemachtigde namens u op. Het voordeel is dat er één aanspreekpunt is en u de soms onbegrijpbare brieven van het bevoegd gezag niet hoeft door te spitten. Wij spreken de taal van het bevoegd gezag en onderhouden de contacten. Wij bewaken de processen en termijnen van vergunningverlening en sturen uw eventuele andere adviseurs en de gemeente herinneringen indien deze de termijnen dreigen te overschrijden. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot uw aanvraag op een vooraf afgesproken frequentie.

Wanneer nodig?
U kunt van deze dienst gebruik maken voordat u de aanvraag indient. Beter is het om ons in te schakelen zodra u het bouwvoornemen heeft. Wij begeleiden u dan de gehele weg tot aan de vergunning. Het begint met het onderkennen van risico’s; Is er toch niet wat vergeten? Wat moet ik nu precies doen? Wat bedoelt die ambtenaar? De wijze waarop de aanvraag wordt ingediend is in hoofdzaak bepalend voor de snelheid waarmee vergunning wordt verleend! Meer regel dan uitzondering ligt vertraging bij vergunningaanvragen aan miscommunicatie tussen aanvrager en bevoegd gezag, zorg dat het u niet overkomt.

Wat kost het?
Hoeveel het toetsen op volledigheid en het optreden als gemachtigde kost is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw aanvraag. In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. U kunt ons al inschakelen vanaf €149,-! Past uw project hier niet in? Geen zorgen: in een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ervoor kunnen zorgen dat u sneller een vergunning heeft. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor de indiening van uw aanvraag is waarschijnlijk omdat wij jarenlange gemeentelijke ervaring hebben en daarom exact weten waaraan een aanvraag moet voldoen, welke termijnen gelden en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?