Bouwtoezicht

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingBouwtoezicht is het toezien en sturen op kwaliteit van het uit te voeren werk op een bouwproject. Dit bouwtoezicht wordt verricht door een opzichter. De opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Hij rapporteert aan de directievoerder c.q. opdrachtgever over zijn bevindingen. Daarnaast communiceert de opzichter met alle bij het project betrokken partijen zoals architect, constructeur en gemeente.

Het bouwproces is een bijzonder complex proces waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In praktijk leidt dit tijdens de uitvoering nog wel eens tot (grote) fouten. Een goed bouwtoezicht en extra controle op de bouwplaats is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden deze fouten, die tot vertraging en grote schade leiden, tijdig geconstateerd.

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Wanneer nodig?
Het begint met het onderkennen van risico’s; Is hetgeen is bedacht ook te maken en hoe dan precies? Is er toch niet wat vergeten? Wat doen we bij afwijkingen? Wie kijkt er of alle wapening ook correct wordt aangebracht? Hoe zit het met de verwerking van materialen? De wijze waarop producten worden verwerkt is bepalend voor het resultaat! Is de isolatie bijvoorbeeld niet conform de verwerkingvoorschriften aangebracht dan zal het gebouw niet voldoen aan de EPC zoals berekend.

Veel onderdelen verdwijnen uit het zicht en zijn vaak niet meer te herstellen.Hoe weet u of u krijgt waar u voor betaalt? Worden de afspraken over tijd, kosten en kwaliteit nagekomen en voldoet het gebouw straks aan uw verwachtingen en aan de gestelde eisen? Alleen met toezicht op de uitvoering weet u dat hier door een specialist over wordt gewaakt. Dit kan niet achteraf, dan is het simpelweg te laat. Hier moet aandacht voor zijn op die momenten dat er nog invloed kan worden uitgeoefend op het resultaat. Dit is bij voorkeur nog voor de start van de bouw maar in ieder geval nog voor bewerkingen worden uitgevoerd.

Wat kost het?
Bouwtoezicht is geen 'standaardproduct'. Het is daarom lastig, zo niet onmogelijk, om een algemeen geldende prijs te noemen. In een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ook gemeentelijk bouwtoezicht uitvoeren. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor uw bouwtoezicht is waarschijnlijk omdat wij naast bouwtoezicht ook het ontwerp op papier kunnen doorgronden om zo, nog voordat gebouwd wordt, reeds fouten kunnen ontdekken en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?