Bouwbesluittoets

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingBij een aanvraag omgevingsvergunning met activiteit bouwen (voorheen: aanvraag bouwvergunning) moet het ontwerp voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Dit is aan te tonen middels een rapportage; de Bouwbesluittoetsing. Als de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen dan moet de gemeente uw aanvraag weigeren en krijgt u dus geen vergunning om te bouwen. Een rapportage Bouwbesluittoetsing is daarmee een belangrijk onderdeel van uw aanvraag!

Onze Bouwbesluittoetsing omvat de volgende berekeningen:
> constructieberekening (de berekening van het 'skelet' van uw gebouw)
> GBO/VG-toetsing (de bepaling van oppervlakten van de diverse functies)
> daglichttoetreding (berekening van de daglichttoetreding in verblijfsgebieden en verblijfsruimtes)
> ventilatieberekening (berekening van de vereiste ventilatiehoeveelheden en de stroming hiervan)
> spuiventilatieberekening (berekening van de doorspuibaarheid van draaiende delen in de gevels)
> EPC-berekening (berekening van de EPC (energieprestatiecoëfficiënt)
> Rc-waarde berekening (berekening van de Isolatiewaarden van de constructies).

Al de berekeningen worden uiteraard uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen en de resultaten worden getoetst aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Wanneer nodig?
Wanneer u een aanvraag voor een omgevingsvergunning (met de activiteit bouwen) indient dan moet het bouwwerk voldoen aan de gestelde eisen. De Bouwbesluittoetsing moet tegelijk met het aanvraagformulier, de bouwtekeningen en de overige stukken worden ingediend.

Wat kost het?
Bij KUBURO heeft u al een Bouwbesluitoets vanaf €199,- (excl. BTW).
Diverse varianten zijn mogelijk. Neem contact op voor meer informatie of bestel direct in onze webshop!

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring en 100% tevreden klanten. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor uw Bouwbesluittoetsing is waarschijnlijk omdat wij deze toetsingen ook voor gemeenten uitvoeren en daardoor exact weten waaraan de Bouwbesluittoets moet voldoen. Welke reden kiest u?


Meer informatie over de visie van KUBURO op de gecertificeerde Bouwbesluittoets vindt u hier.