Proces- en termijnbewaking

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingHet vergunningproces is een bijzonder complex proces waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In praktijk leidt het onvolledig of onjuist indienen van een aanvraag tot grote vertraging. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) controleert namelijk uw ingediende aanvraag. Eventuele fouten zullen moeten worden hersteld voordat het bevoegd gezag de vergunning kan verlenen. Het controleren van de aanvraag door het bevoegd gezag is aan wettelijke termijnen gebonden. Indien de gemeente iets van u verlangt (bijvoorbeeld het indienen van aanvullende gegevens) dan stelt zij een termijn waarbinnen aan het verzoek moet worden voldaan. Het is uiterst belangrijk voor de snelle doorgang van uw aanvraag het proces van vergunningverlening met de bijbehorende termijnen goed te bewaken. U voorkomt daarmee vertraging of zelfs buiten behandeling laten van uw aanvraag en kunt de gemeente wijzen op fatale termijnen.
Wanneer u van deze dienst gebruik maakt toetsen wij uw aanvraag op volledigheid (zoals het bevoegd gezag deze toets ook uitvoert; zie ook de dienst indiening vergunningaanvraag) en voegen hiervan een rapportage bij. Het bevoegd gezag kan daardoor hun volledigheidstoets sneller uitvoeren waardoor u de vergunning sneller binnen heeft.
Daarnaast treden wij als gemachtigde namens u op. Het voordeel is dat er één aanspreekpunt is en u de soms onbegrijpbare brieven van het bevoegd gezag niet hoeft door te spitten. Wij spreken de taal van het bevoegd gezag en onderhouden de contacten. Wij bewaken de processen en termijnen van vergunningverlening en sturen uw eventuele andere adviseurs en de gemeente herinneringen indien deze de termijnen dreigen te overschrijden. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot uw aanvraag op een vooraf afgesproken frequentie.

Wanneer nodig?
U kunt van deze dienst gebruik maken voordat u de aanvraag indient. Beter is het om ons in te schakelen zodra u het bouwvoornemen heeft. Wij begeleiden u dan de gehele weg tot aan de vergunning. Het begint met het onderkennen van risico’s; Is er toch niet wat vergeten? Wat moet ik nu precies doen? Wat bedoelt die ambtenaar? De wijze waarop de aanvraag wordt ingediend is in hoofdzaak bepalend voor de snelheid waarmee vergunning wordt verleend! Meer regel dan uitzondering ligt vertraging bij vergunningaanvragen aan miscommunicatie tussen aanvrager en bevoegd gezag, zorg dat het u niet overkomt.

Wat kost het?
Hoeveel het toetsen op volledigheid en het optreden als gemachtigde kost is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw aanvraag. In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. U kunt ons al inschakelen vanaf €149,-! Past uw project hier niet in? Geen zorgen: in een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ervoor kunnen zorgen dat u sneller een vergunning heeft. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor de indiening van uw aanvraag is waarschijnlijk omdat wij jarenlange gemeentelijke ervaring hebben en daarom exact weten waaraan een aanvraag moet voldoen, welke termijnen gelden en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?

 

Indiening vergunningaanvraag

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingHet vergunningproces is een bijzonder complex proces waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In praktijk leidt het onvolledig of onjuist indienen van een aanvraag tot grote vertraging. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) controleert namelijk uw ingediende aanvraag. Eventuele fouten zullen moeten worden hersteld voordat het bevoegd gezag de vergunning kan verlenen. Wanneer u van deze dienst gebruik maakt toetsen wij uw aanvraag op volledigheid (zoals het bevoegd gezag deze toets ook uitvoert) en voegen hiervan een rapportage bij. Het bevoegd gezag kan daardoor hun volledigheidstoets sneller uitvoeren waardoor u de vergunning sneller binnen heeft.
Daarnaast treden wij als gemachtigde namens u op. Het voordeel is dat er één aanspreekpunt is en u de soms onbegrijpbare brieven van het bevoegd gezag niet hoeft door te spitten. Wij spreken de taal van het bevoegd gezag en onderhouden de contacten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot uw aanvraag op een vooraf afgesproken frequentie.

Wanneer nodig?
U kunt van deze dienst gebruik maken voordat u de aanvraag indient. Beter is het om ons in te schakelen zodra u het bouwvoornemen heeft. Wij begeleiden u dan de gehele weg tot aan de vergunning. Het begint met het onderkennen van risico’s; Is er toch niet wat vergeten? Wat moet ik nu precies doen? Wat bedoelt die ambtenaar? De wijze waarop de aanvraag wordt ingediend is in hoofdzaak bepalend voor de snelheid waarmee vergunning wordt verleend! Meer regel dan uitzondering ligt vertraging bij vergunningaanvragen aan miscommunicatie tussen aanvrager en bevoegd gezag, zorg dat het u niet overkomt.

Wat kost het?
Hoeveel het toetsen op volledigheid en het optreden als gemachtigde kost is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw aanvraag. In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. U kunt ons al inschakelen vanaf €99,-! Past uw project hier niet in? Geen zorgen: in een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ervoor kunnen zorgen dat u sneller een vergunning heeft. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor de indiening van uw aanvraag is waarschijnlijk omdat wij jarenlange gemeentelijke ervaring hebben en daarom exact weten waaraan een aanvraag moet voldoen en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?

 

Bouwbesluittoets

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingBij een aanvraag omgevingsvergunning met activiteit bouwen (voorheen: aanvraag bouwvergunning) moet het ontwerp voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Dit is aan te tonen middels een rapportage; de Bouwbesluittoetsing. Als de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen dan moet de gemeente uw aanvraag weigeren en krijgt u dus geen vergunning om te bouwen. Een rapportage Bouwbesluittoetsing is daarmee een belangrijk onderdeel van uw aanvraag!

Onze Bouwbesluittoetsing omvat de volgende berekeningen:
> constructieberekening (de berekening van het 'skelet' van uw gebouw)
> GBO/VG-toetsing (de bepaling van oppervlakten van de diverse functies)
> daglichttoetreding (berekening van de daglichttoetreding in verblijfsgebieden en verblijfsruimtes)
> ventilatieberekening (berekening van de vereiste ventilatiehoeveelheden en de stroming hiervan)
> spuiventilatieberekening (berekening van de doorspuibaarheid van draaiende delen in de gevels)
> EPC-berekening (berekening van de EPC (energieprestatiecoëfficiënt)
> Rc-waarde berekening (berekening van de Isolatiewaarden van de constructies).

Al de berekeningen worden uiteraard uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen en de resultaten worden getoetst aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Wanneer nodig?
Wanneer u een aanvraag voor een omgevingsvergunning (met de activiteit bouwen) indient dan moet het bouwwerk voldoen aan de gestelde eisen. De Bouwbesluittoetsing moet tegelijk met het aanvraagformulier, de bouwtekeningen en de overige stukken worden ingediend.

Wat kost het?
Bij KUBURO heeft u al een Bouwbesluitoets vanaf €199,- (excl. BTW).
Diverse varianten zijn mogelijk. Neem contact op voor meer informatie of bestel direct in onze webshop!

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring en 100% tevreden klanten. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor uw Bouwbesluittoetsing is waarschijnlijk omdat wij deze toetsingen ook voor gemeenten uitvoeren en daardoor exact weten waaraan de Bouwbesluittoets moet voldoen. Welke reden kiest u?


Meer informatie over de visie van KUBURO op de gecertificeerde Bouwbesluittoets vindt u hier.

 

Bouwtoezicht

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingBouwtoezicht is het toezien en sturen op kwaliteit van het uit te voeren werk op een bouwproject. Dit bouwtoezicht wordt verricht door een opzichter. De opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Hij rapporteert aan de directievoerder c.q. opdrachtgever over zijn bevindingen. Daarnaast communiceert de opzichter met alle bij het project betrokken partijen zoals architect, constructeur en gemeente.

Het bouwproces is een bijzonder complex proces waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In praktijk leidt dit tijdens de uitvoering nog wel eens tot (grote) fouten. Een goed bouwtoezicht en extra controle op de bouwplaats is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden deze fouten, die tot vertraging en grote schade leiden, tijdig geconstateerd.

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Wanneer nodig?
Het begint met het onderkennen van risico’s; Is hetgeen is bedacht ook te maken en hoe dan precies? Is er toch niet wat vergeten? Wat doen we bij afwijkingen? Wie kijkt er of alle wapening ook correct wordt aangebracht? Hoe zit het met de verwerking van materialen? De wijze waarop producten worden verwerkt is bepalend voor het resultaat! Is de isolatie bijvoorbeeld niet conform de verwerkingvoorschriften aangebracht dan zal het gebouw niet voldoen aan de EPC zoals berekend.

Veel onderdelen verdwijnen uit het zicht en zijn vaak niet meer te herstellen.Hoe weet u of u krijgt waar u voor betaalt? Worden de afspraken over tijd, kosten en kwaliteit nagekomen en voldoet het gebouw straks aan uw verwachtingen en aan de gestelde eisen? Alleen met toezicht op de uitvoering weet u dat hier door een specialist over wordt gewaakt. Dit kan niet achteraf, dan is het simpelweg te laat. Hier moet aandacht voor zijn op die momenten dat er nog invloed kan worden uitgeoefend op het resultaat. Dit is bij voorkeur nog voor de start van de bouw maar in ieder geval nog voor bewerkingen worden uitgevoerd.

Wat kost het?
Bouwtoezicht is geen 'standaardproduct'. Het is daarom lastig, zo niet onmogelijk, om een algemeen geldende prijs te noemen. In een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ook gemeentelijk bouwtoezicht uitvoeren. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor uw bouwtoezicht is waarschijnlijk omdat wij naast bouwtoezicht ook het ontwerp op papier kunnen doorgronden om zo, nog voordat gebouwd wordt, reeds fouten kunnen ontdekken en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?