Energielabel (nieuwbouw)

Wat is het?
KUBURO - energieadviesVanaf 1 juli 2013 zal een nieuw energielabel in gebruik worden genomen speciaal gericht op nieuwbouwwoningen. Dit nieuwbouwlabel (ook wel opleveringslabel of energielabel nieuwbouw genoemd) wijkt af van het bestaande energielabel en is vooral bedoeld om een belangrijk concurrentievoordeel te verwerven op de bestaande bouw. Er kunnen met het nieuwbouwlabel scores tot en met A++++ worden behaald. Een daartoe bevoegd EPN-adviseur zal het nieuwbouwlabel gaan afgeven.

Wanneer nodig?
De EPN-adviseur controleert in hoofdzaak of de gerealiseerde woning voldoet aan hetgeen in de EPC-berekening was voorspeld. Denk daarbij aan de oppervlakten, de isolatiekwaliteiten, de gebruikte installatieonderdelen en of de kwaliteitsverklaringen op de juiste manier zijn toegepast. Bij geconstateerde afwijkingen zal de EPN-adviseur een herberekening van de EPC moeten maken. Het eindresultaat van die herberekening bepaalt het uiteindelijke energielabel.
Omdat dit energielabel automatisch wordt teruggekoppeld aan het bevoegd gezag (meestal de gemeentelijk handhaver van Bouw en Woningtoezicht) kun je stellen dat de EPN-adviseur dus een klein deel van de controlewerkzaamheden van het bevoegd gezag overneemt. De feitelijke handhaving en eventuele sanctionering is en blijft een taak van het bevoegd gezag.

Wat kost het?
Op dit moment is het nog niet mogelijk de benodigde certificering te behalen. Om die reden kunnen wij het energielabel voor nieuwbouw nog niet aanbieden. Één ding is zeker: zodra certificering mogelijk is zullen wij het energielabel voor nieuwbouw het goedkoopst aanbieden zoals we dat nu ook doen met het energielabel bestaande bouw.