Energielabel (bestaande bouw)

Wat is het?
KUBURO - energieadviesHet energielabel voor woningen geeft aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met ander huizen van hetzelfde type. Er zijn verschillende klassen: energielabel A++ (zeer energiezuinig) tot en met G (zeer onzuinig).
Om vast te stellen tot welke klasse een woning behoort beoordeelt KUBURO de woning. Er wordt dan gelet op eigenschappen die invloed hebben op het energieverbruik, zoals isolatie en de installatie voor warm water en verwarming. Het energielabel is een rapport van enkele pagina's. Daarin staan de eigenschappen van de woning, onze gegevens en standaardadviezen om de woning energiezuiniger te maken. En natuurlijk welk energielabel het huis heeft gekregen.

Wanneer nodig?
In principe bent u verplicht bij verkoop van de woning een energielabel te overhandigen. Echter, op deze verplichting staat geen sanctie. Om die reden worden energielabels nog niet massaal afgegeven. U kunt uiteraard ook een energielabel aanvragen indien u uw woning (nog) niet wilt verkopen. Hieronder worden twee redenen gegeven een energielabel aan te vragen.

Eenvoudiger energie besparen
Het energielabel voor woningen is ingesteld in 2008, wegens een Europese richtlijn. Doel van het energielabel is consumenten te stimuleren hun huis energiezuiniger te maken. Het energielabel geeft aan waar nog mogelijkheden zitten voor energie besparende maatregelen.

Woning meer waard
De verwachting is dat koopwoningen met een groen energielabel (energiezuinig) makkelijker verkocht raken, en voor een gemiddeld hogere prijs, dan woningen met een rood energielabel. In de toekomst is het misschien zelfs mogelijk een hogere hypotheek te krijgen voor een energiezuinige woning. Dat is een extra reden om te letten op het energielabel en te investeren in energiebesparing.

Wat kost het?
Een energielabel is altijd hetzelfde, ongeacht welke adviseur u inschakelt. U hoeft daarom niet te letten op kwaliteit maar enkel op de beste prijs. KUBURO kan voor u een energielabel het goedkoopste aanbieden! U kunt ons al inschakelen vanaf de zeer lage prijs van €129,-!
In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. Past uw project niet in de standaardvarianten in de webshop of wilt u meerdere energielabels aanvragen (en een mooie korting ontvangen)? Geen zorgen: neem contact met ons op en ontvang een scherpe maatwerkofferte!

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij gespecialiseerd zijn in energieadvies. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor het energielabel is waarschijnlijk omdat wij de goedkoopste zijn! Welke reden kiest u?

Maatwerkadvies energie (EPA)

Wat is het?
KUBURO - energieadviesAls u energiebesparende maatregelen wilt nemen, is het verstandig én makkelijk om eerst een Maatwerkadvies Energiebesparing te laten opstellen. Dan weet u precies welke maatregelen voor u het meest geschikt zijn.
KUBURO komt bij u langs om het maatwerkadviesrapport op te stellen. Het rapport geeft aan wat het officiële Energielabel van uw woning is. Ook geeft het gedetailleerd inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen. Daarnaast wordt duidelijk wat deze maatregelen globaal kosten en welke besparingen mogelijk zijn. Zo kunt u een zorgvuldige beslissing nemen. Zie hier een voorbeeld van een maatwerkadviesrapportage.

Een Maatwerkadvies Energiebesparing houdt rekening met specifieke aspecten voor uw woning, zoals het aantal bewoners en uw persoonlijke wensen. De kosten van maatregelen en de besparingen zijn echter altijd indicatief. De exacte kosten van de maatregelen weet u pas als u de offertes van de uitvoerders ontvangt.

Het maatwerkadvies geeft een advies over uw woning, maar niet over het gedrag van de bewoners. Dit heeft invloed op de precieze besparingen. Laat u bijvoorbeeld apparatuur dag en nacht op stand-by staan, of laat u de lichten altijd branden, dan bestaat de kans dat de mogelijke besparingen minder hoog uitvallen. Kijk op www.milieucentraal.nl voor meer informatie over energiezuiniger leven.

Wanneer nodig?
U vraagt een maatwerkadvies aan als u energiebesparende maatregelen wilt nemen en u wilt weten welke maatregelen mogelijk zijn. U weet dan ook precies welke maatregelen voor u het meest geschikt zijn en het meeste besparen!

Wat kost het?
Een maatwerkadvies kost normaal gesproken tussen de €250,- en €450,- en is onder andere afhankelijk van de grootte van uw woning. KUBURO biedt u echter een maatwerkadvies aan vanaf €199,- Wilt u ook een maatwerkadvies? In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. Past uw project niet in de standaardvarianten in de webshop? Geen zorgen: neem contact met ons op en ontvang een scherpe maatwerkofferte!

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij gespecialiseerd zijn in energieadvies. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor het maatwerkadvies (incl. energielabel) is waarschijnlijk omdat wij de goedkoopste zijn! Welke reden kiest u?

EPC-berekening

Wat is het?
KUBURO - energieadviesNieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC kan worden aangetoond middels een EPC-berekening. Deze is onbeperkt geldig tenzij het pand ingrijpend wordt verbouwd. Voor nieuwe woningen geldt sinds 1 januari 2011 een EPC-grenswaarde van 0,6. Voor nieuwe utiliteitsgebouwen (gebouwen als kantoren, scholen, fabrieken, kazernes, ziekenhuizen en dergelijke) verschillen de grenswaarden per gebouwfunctie.

Wanneer nodig?
De EPC-berekening is één van de indieningsvereisten van de aanvraag omgevingsvergunning. U kunt van deze dienst daarom het beste gebruik maken voordat u uw bouwaanvraag indient. U kunt deze dienst ook inschakelen zodra u van het bevoegd gezag (meestal de gemeente) het verzoek heeft gehad de EPC-berekening in te dienen of wanneer het bevoegd gezag de indiening van de EPC-berekening als voorwaarde heeft gesteld in de vergunning.

Wat kost het?
Hoeveel de EPC-berekening kost is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw project. In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. U kunt ons al inschakelen vanaf de zeer lage prijs van €199,-! Past uw project niet in de standaardvarianten in de webshop? Geen zorgen: neem contact met ons op en ontvang een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de zeer lage prijs voor een EPC-berekening. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij gespecialiseerd zijn in energieadvies. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor de EPC-berekening is waarschijnlijk omdat wij jarenlange ervaring hebben, de beste rekensoftware gebruiken en daarom een perfect op uw project afgestemd EPC-rapport kunnen overhandigen! Welke reden kiest u?

Energielabel (nieuwbouw)

Wat is het?
KUBURO - energieadviesVanaf 1 juli 2013 zal een nieuw energielabel in gebruik worden genomen speciaal gericht op nieuwbouwwoningen. Dit nieuwbouwlabel (ook wel opleveringslabel of energielabel nieuwbouw genoemd) wijkt af van het bestaande energielabel en is vooral bedoeld om een belangrijk concurrentievoordeel te verwerven op de bestaande bouw. Er kunnen met het nieuwbouwlabel scores tot en met A++++ worden behaald. Een daartoe bevoegd EPN-adviseur zal het nieuwbouwlabel gaan afgeven.

Wanneer nodig?
De EPN-adviseur controleert in hoofdzaak of de gerealiseerde woning voldoet aan hetgeen in de EPC-berekening was voorspeld. Denk daarbij aan de oppervlakten, de isolatiekwaliteiten, de gebruikte installatieonderdelen en of de kwaliteitsverklaringen op de juiste manier zijn toegepast. Bij geconstateerde afwijkingen zal de EPN-adviseur een herberekening van de EPC moeten maken. Het eindresultaat van die herberekening bepaalt het uiteindelijke energielabel.
Omdat dit energielabel automatisch wordt teruggekoppeld aan het bevoegd gezag (meestal de gemeentelijk handhaver van Bouw en Woningtoezicht) kun je stellen dat de EPN-adviseur dus een klein deel van de controlewerkzaamheden van het bevoegd gezag overneemt. De feitelijke handhaving en eventuele sanctionering is en blijft een taak van het bevoegd gezag.

Wat kost het?
Op dit moment is het nog niet mogelijk de benodigde certificering te behalen. Om die reden kunnen wij het energielabel voor nieuwbouw nog niet aanbieden. Één ding is zeker: zodra certificering mogelijk is zullen wij het energielabel voor nieuwbouw het goedkoopst aanbieden zoals we dat nu ook doen met het energielabel bestaande bouw.